Цены на тениските
с печат
Тук са представени цени на тениски с произволен печат. Цената зависи от количеството при една поръчка. Изображенията за печат може да бъдат различни при една поръчка. Възможен е индивидуален дизайн. Изисквания за изображенията: вектор, CMYK или разширение не по малко от 200pci.

 
NeoGift

BG: +359877402022
RUS: +74957445927